MR

Kontrastmedel & Injektorer

 

MR undersökningar tillsammans med gadoliniumbaserade kontrastmedel, har utvecklats till att bli ett kraftfullt diagnostiskt avbildningsverktyg.

Gadovist®

Gadovist® (Gadobutrol)

Med sin makrocykliska struktur hör detta kontrastmedelmedel till klassen med hög kinetisk stabilitet.

Primovist®

Primovist® (Gadoxetinsyra)

Ett hepatocyt-specifikt kontrastmedel för MR-avbildning av levern.

Magnevist®

Magnevist® (Gadopentetatdimeglumin)

Kontrastmedel för MR-artrografier.

MRXperion

MEDRAD MRXperion

En avancerad MR-injektor för effektivt arbetsflöde.