Clear Direction - Diagnosis to Care

Ett brett utbud av produkter inom kontrastförstärkt medicinsk bildtagning, förstklassig service, expertis och kunskap - det är vad Bayer Radiology står för.

CT/CV Overview

CT/Angio

Kontrastmedel för datortomografi/röntgen, injektorer och support.

MRI Overview

MRI

Marknadsledande kontrastmedel för magnetkameraundersökningar, injektorer och support.

MEDRAD® Intego

MEDRAD® Intego

Ett helautomatiserat PET-infusionssystem.

Support & Services

Information & Kvalitet

Hantera informationsflödet kring bildtagningar.

Informatics

Service

Optimera driften av dina injektorer med Bayer Service.

Bayer in Radiology

Som life science-företag förstår Bayer var behandling börjar: Med en tidig och exakt diagnos. Radiologin har en betydelsefull uppgift i att visa vägen för patientens vidare behandling. Därför skapar vi högkvalitativa produkter och tjänster inom medicinsk bildtagning.

MRI Made Easy

MRI Made Easy and Buzzology App

De världsberömda böckerna "MRI Made Easy" och "Buzzology" finns nu tillgängliga som Appar.